KURS KWALIFIKACYJNY: Program st-ART - Trening Zastępowania Agresji u dziecka

Odsłon: 295 | Fotografia nr: #3472
Województwo:   Lubelskie

KURS KWALIFIKACYJNY :: SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE

TEMAT: Program "st-ART" - kształtowanie umiejętności i Trening Zastępowania Agresji dziecka.

TERMIN:
24 - 26.04.2015 r., (piątek, sobota, niedziela)

GODZINA:
09:00 - 18:00 - piątek
09:00 - 18:00 - sobota
09:00 - 18:00 - niedziela

LOKALIZACJA:
Hotel "LOGOS"
ul. Akademicka 4,
Lublin sala nr 117

KOSZT:
• 1 100 zł osoby uczące się
• 1 250 zł osoby pracujące
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY:
mgr Ewa Morawska
*** Certyfikowany Licencjonowany Mistrz Trenerski, posiada certyfikat mistrzowski wydany przez Barrego Glicka (G&G Consultants, USA)
*** mgr ped. opiekuńczo-wychowawczej i szkolnej, Ewa Joanna Morawska, jest pedagogiem, trenerem komunikacji interpersonalnej i jedyną w Polsce, a jedną z dwóch kobiet na świecie, promowanych przez twórców ART® jako Master Trainer (Mistrz Trenerski) Treningu Zastępowania Agresji (ART)®. Posiada certyfikat trenerski prof. A. Godsteina (Syracuse University, NY).

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat zaświadczający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, w tym podręcznik "Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka" McGinnis i Goldsteina, przewodnik metodyczny "st-ART", pakiet pomocy dydaktycznych (kwestionariusze diagnostyczne, scenariusze ćwiczeń, formularze, zeszyt ucznia, wlepki umiejętności).
*** Dostępne są do wyboru przez uczestnika kursu dwa rodzaje pakietów pomocy dydaktycznych, zróżnicowane ze względu na podstawę programową: a) pakiet dla dzieci w wieku przedszkolnym b) pakiet dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasa 1-3).

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, nauczyciele, wychowawcy, personel administracyjny szkoły, rodzice uczniów, socjoterapeuci, socjolodzy, wykładowcy - trenerzy, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci kierunków m. in: psychologia, pedagogika, socjoterapia, socjologia, wszystkie osoby zainteresowane

CEL:
"Program st-ART" - kształtowanie umiejętności i Trening Zastępowania Agresji dziecka doskonali kompetencje prowadzenia treningu umiejętności prospołecznych z dziećmi. Pomaga kształtować klimat bezpieczeństwa w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej.
Idea „Programu st-ART” opiera się na treningu umiejętności prospołecznych z wykorzystaniem procedur Treningu Zastępowania Agresji (TZA – ART).
Model edukacyjny „Programu st-ART” obejmuje uwzględnienie wielu umiejętności, w zależności od wieku i potrzeb uczniów, m. in: wspierania zadań rozwojowych i zaspokajania potrzeb dziecka, ułatwianie radzenia sobie z trudnościami i zapobiegania zachowaniom problemowym.
Zadaniem "Programu st-ART" jest doskonalenie umiejętności dzieci, niezbędnych dla ich pomyślnego funkcjonowania w szkole i społeczności, zwłaszcza takich, które mogą być alternatywą zachowań niedojrzałych, agresywnych, bądź wycofujących. Realizacja tego zadania wspomaga osiągnięcie celu strategicznego, jakim jest szkoła przyjazna uczniom, ich rodzicom i nauczycielom, wychowująca dzieci na odpowiedzialnych i produktywnych członków społeczeństwa.
Adresatem „Programu st-ART” jest cała populacja dzieci uczęszczających do przedszkoli lub klas wczesnoszkolnych (1-3) zaś realizatorami są nauczyciele (trenerzy). „Program st-ART” realizowany jest przez nauczycieli na lekcjach oraz podczas przerw, jeżeli zachodzą okoliczności, które autorzy ART nazwali „chwytaniem okazji podatności na naukę”. Nauczanie umiejętności jest wykonywane (ćwiczone) w szkole, w domu i w środowisku rówieśniczym uczniów.
"Program st-ART" jest wyposażony w pomoce dydaktyczne, takie jak plakaty umiejętności, nalepki umiejętności, przewodnik metodyczny dla nauczyciela, zeszyt umiejętności ucznia, informator dla rodziców. Dziennik programu otrzymuje każdy nauczyciel realizujący program. Dziennik składa się z dwu części. Cześć pierwsza, metodyczna, zawiera wskazówki dotyczące reguł i procedur "Programu st-ART". Część druga to
scenariusze kolejnych lekcji treningu umiejętności. Zeszyt umiejętności, który otrzymuje każdy uczeń, zawiera scenariusze umiejętności i miejsce na odnotowanie wykonania ćwiczeń domowych. Broszura dla rodziców pt. „Jak rodzice mogą pomóc swojemu dziecku w uczeniu się umiejętności prospołecznych” zawiera informacje o programie i wskazówki, takie jak dla trenerów transferu.
„Program st-ART” odpowiada na zapotrzebowanie placówek dotyczące takich form wychowawczoprofilaktycznych, które mogą być zintegrowane ze szkolnym programem nauczania, programem wychowawczym szkoły i szkolnym programem profilaktyki. Technicznie „Program st-ART” postrzegamy jako dodatkowy przedmiot szkolny, posiadający własne treści, wskazówki metodyczne, pomoce dydaktyczne i realizowany w programie szkoły, podczas godzin lekcyjnych.ZAPISY:
Formularz zgłoszeniowy:
• www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com • tel. 509 970 340

Informacje kontaktowe
Imię do kontaktu: PSYCHOLOGICZNE CENTRUM ROZWOJU
Adres: LUBLIN
Telefon: 509970340
Zobacz stronę Sprzedawcy
Kontakt ze Sprzedawcą

Wpisz tekst widoczny na obrazku w polu poniżej.
Możliwe są litery od A do H
i numery od 1 do 9.