Bibliotekoznawstwo

Odsłon: 447 | Fotografia nr: #1710

1,390.00zł

Województwo:   Małopolskie
Miasto:   Kraków
Kod pocztowy:   30-522
Typ ogłoszenia:   Sprzedam

PROMOCJA! ZAPISUJĄC SIĘ DO 13 LISTOPADA UZYSKASZ
SPECJALNY RABAT W WYSOKOŚCI 100 ZŁ!*

Adresat:
Dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania w danej szkole lub prowadzenia zajęć w placówce oświatowo-wychowawczej, a ubiegają się o zdobycie kwalifikacji bibliotekarskich.

Wybrane bloki przedmiotowe dla wszystkich (rodziców, osób zainteresowanych daną tematyką)

Opłata:
1490 zł
1390 zł z rabatem

Uzyskiwane kwalifikacje:
Do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza w szkołach i placówkach oświatowych. Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz uzyskują kwalifikacje zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537); pozostali otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Czas:
270_godz.

Prowadzący zajęcia:
Zajęcia prowadzone są przez wysoko kwalifikowaną kadrę: pracowników naukowych uniwersytetów krakowskich, doktorów nauk humanistycznych, dyrektorów, nauczycieli szkół oraz bibliotek. Prowadzący prezentują najwyższą jakość w zakresie przygotowania do pracy w charakterze bibliotekarza. Kadra zapewnia możliwość poznania specyfiki pracy w bibliotece na różnych poziomach edukacji oraz prowadzi zajęcia w centrach multimedialnych, bibliotekach z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

Program kursu zawiera treści z zakresu:
- bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa
- literatury dla dzieci i młodzieży
- informacji naukowej
- technik pracy umysłowej
- pracy bibliotek i kontekstu czytelniczego

Program kursu przewiduje praktyczne zajęcia w bibliotece szkolnej lub innej placówce oświatowej (np. w muzeum literatury dziecięcej). Zadaniem praktycznych zajęć jest nabycie umiejętności w opracowywaniu i udostępnianiu zbiorów, tworzeniu warsztatu informacyjnego biblioteki oraz organizacji podstawowych form pracy z czytelnikiem uczniem i czytelnikiem nauczycielem.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy kursant zostanie powiadomiony.

Dodatkowe informacje:
- możliwość wpłaty w 3 ratach
- opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu
- dla absolwentów i uczestników innch kursów 200 zł taniej
- możliwość dokonania rekrutacji przez formularz zgłoszeniowy, telefonicznie pod nr 12 412 06 68
___lub 695 928 305, pocztą elektroniczną kursy@kire.pl lub drogą pocztową na adres:

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji
ul. Wielicka 57/34
30 - 552 Kraków

Coaching:
Po zakończeniu kursu zapewniamy pomoc w zakresie rozwoju kompetencji w dziedzinach objętych programem kursu.

*PROMOCJA TRWA OD 29 PAŹDZIERNIKA DO 13 LISTOPADA

Informacje kontaktowe
Imię do kontaktu: Grażyna Strączek
Adres: 30-552 Kraków, ul. Wielicka 57/34
Telefon: 124120668
Zobacz stronę Sprzedawcy
Kontakt ze Sprzedawcą

Wpisz tekst widoczny na obrazku w polu poniżej.
Możliwe są litery od A do H
i numery od 1 do 9.