Szkolenie: "Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Odsłon: 372 | Fotografia nr: #1390

80.00zł

Województwo:   Małopolskie
Miasto:   Kraków

1. Temat szkolenia
PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
2. Cele szkolenia
• przepisy prawa w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• konstruowanie Planu Działań Wspierających
• konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego
• dokonywanie oceny efektywności podjętych działań
3. Treści szkolenia:
Praca Zespołu nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• formy rozpoznania dokonywanego przez Zespół
• identyfikacja możliwości i trudności edukacyjnych ucznia
• określenie specjalnych potrzeb edukacyjnych
• planowanie wsparcia na poziomie programowym Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Plan Działań Wspierających
4. Adresaci:
Nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek
5. Czas trwania szkolenia: 6 godzin.
6. Miejsce szkolenia
Sale dydaktyczne w centrum Krakowa. Informacja szczegółowa po dokonaniu zgłoszenia i uformowaniu się grupy.
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innym miejscu, wskazanym przez uczestników, dla grupy co najmniej 12 osób.

Informacje kontaktowe
Imię do kontaktu: Grażyna Strączek
Adres: 30-552 Kraków, ul. Wielicka 57/34
Telefon: 124120668
Zobacz stronę Sprzedawcy
Kontakt ze Sprzedawcą

Wpisz tekst widoczny na obrazku w polu poniżej.
Możliwe są litery od A do H
i numery od 1 do 9.